Zingen op projectbasis bij de HOV: in 2024 bij de Matthäus Passion

Bij veel van de uitvoeringen die de HOV geeft, kunnen zangers en zangeressen op projectbasis deelnemen. In ons jubileumjaar kun je meezingen bij de Matthäus Passion op 24 maart 2024 in het PLT Heerlen.

Aanmelden daarvoor is geen garantie dat je mee kunt doen. Het is aan de dirigent om te bepalen, na een stemtest, of je geschikt bent en past in de stemmen waar versterking nodig is. Als je niet gekozen wordt, betekent dat dus niet dat je een slechte zanger of zangeres bent.

Moment geduld...