Zingen bij de HOV

Drempelvrees?

Iedereen kan zingen, dus niets let je om bij een koor te gaan. Voor de HOV geldt dat leden over enige aanleg dienen te beschikken, wat niet wil zeggen dat men een geschoolde stem moet hebben. Er wordt op zangtechnisch gebied veel geleerd tijdens de repetities.

Enthousiasme
leder jaar wordt enkele weken een beroep gedaan op een zangdocent. Ook hoeft men niet feilloos van blad te kunnen zingen daar alle partijen ruimschoots tijdens de repetities aan bod komen. Daarentegen zijn inzet en enthousiasme van groot belang. Van leden wordt dan ook verwacht dat zij de repetities zo veel mogelijk bijwonen.

Corneliushuis_nacht.jpgRepeteren

Kom op dinsdagavond vrijblijvend luisteren of mee repeteren. U bent van harte welkom.

Repetitieruimte
Corneliushuis
Groeët Genhei 14
Heerlerheide

Je kunt als geïnteresseerde een maand vrijblijvend meezingen. Meld je daarvoor aan via info@hovheerlen.nl. Een bestuurslid ontvangt je en introduceert je bij de dirigent.

Als die maand goed bevalt kunnen je besluiten je als kandidaatlid aan te melden. Dat laatste kan door het invullen van het onderstaande formulier aanmelden. De dirigent neemt dan een stemtest af. Of je lid kunt worden hangt van een aantal factoren af: het aantal plekken per stemgroep dat vrij is en de kwaliteit van je stem. In bepaalde gevallen kan de dirigent je op grond van een stemtest dringend aanbevelen eerste een jaar op proef mee te zingen en om je stem gedurende dat jaar bij te scholen en te ontwikkelen. Een stemtest moet dan voldoende verbetering laten horen.

Natuurlijk is het ook mogelijk om zonder verder verplichtingen te komen luisteren tijdens de repetities.Wil je je alvast opgeven als kandidaatlid? Vul dan het onderstaande formulier in.

Adminstratieve verwerking van de gegevens van leden

Het bestuur van de HOV hecht eraan de aanmelding van -nieuwe- leden zorgvuldig te behandelen. Er is een schema van hoe de aanmelding loopt. LEES VERDER...Moment geduld...