Zondag van de Vrede

Uitvoering van The Armed Man van Karl Jenkins in Vaals (Foto's onderaan de pagina). IMG_8175.jpeg

De man,
de gewapende man
moet men vrezen
Men heeft overal laten omroepen
dat iedereen zich moet bewapenen
met een ijzeren maliënkolder


Zo begon zondagochtend 2 oktober 2022 in de St. Pauluskerk de MASS FOR PEACE, THE ARMED MAN van Karl Jenkins, aangekondigd door een koperensemble van de Koninklijke harmonie samen met soliste sopraan Amy Schillings en zette meteen de toon: marcherende voeten op tekst en melodie van het populaire Middeleeuwse Franse volksliedje “L‘homme armé”.
Jenkins mis bestaat oorspronkelijk uit 13 delen en is opgebouwd rond het ordinarium van de katholieke mis en omvat naast deze vaste gezangen literaire teksten en gebeden uit de hele wereld: Bijbelteksten, gedichten die betrekking hebben op de Vietnam oorlog, het bombardement op Hiroshima, een Islamitisch gebed en teksten uit het Hindoeïsme. Teksten over oorlog en geweld, de gevolgen hiervan, en de hoop op duurzame vrede. Het prachtige muziekstuk van Jenkins is aldus in wezen een anti-oorlogsstuk, een mis voor de vrede. Het is een zeer gepast tribute aan alle oorlogsslachtoffer op deze wereld. Pastoor Broekhoven vraagt dan ook in het tekstboekje om tijdens “Hymn to the fallen” van John Williams door de Koninklijke harmonie onze gedachten te laten gaan naar de velden overal ter wereld met de haast ontelbare witte kruisen. Tel daar de vele duizenden slachtoffers in Oekraïne bij, dan is deze Mass for Peace actueel zoals nooit tevoren. Koren en orkest kozen voor de vaste gezangen uit de katholieke mis.

De uitvoering vraagt om massale invulling en daar zijn de uitvoerenden zeer wel in geslaagd. De sfeer van de mis is zeer divers. De vele bezoekers in de kerk hebben dat zeker ervaren: emotioneel, ontroerend, soms heftig en beeldend. Bij het begin van het KYRIE hoor en voel je de groeiende dreiging van oorlog. Het KYRIE klinkt ingetogen, haast weifelend, wanhopig biddend om ontferming.
Tussen Lezing en Evangelie klonk een ander muziekstuk van Karl Jenkins, het AVE VERUM, gezongen door moeder Manuela Schillings-D’Adamo en dochter Amy Schillings. De Koninklijke harmonie koos als muziekstuk tijdens het aanbieden van de offergaven van brood en wijn voor een optimistisch lyrisch stuk muziek: “A childhood remembered” van Rossano Galante, een herinnering aan een onbezorgde en onschuldige jeugd.
Het SANCTUS heeft niet die gebruikelijke uitbundigheid van een lofprijzing, maar heeft in de toonzetting eveneens die onheilspellende militaire sfeer. Het wachten is op het BENEDICTUS, dat heel treffend pas na het Eucharistisch Gebed, de Communie en het Agnus Dei werd gezongen.
Het AGNUS DEI vertolkt in de compositie van Jenkins inderdaad, zoals pastoor Broekhoven in het tekstboekje schrijft, vanuit de verschroeide aarde de hunkering naar vrede en verzoening. De gebombardeerd volledig vernielde Oekraïnse steden zouden hierbij passende beelden zijn. Het BENEDICTUS was voor velen niet alleen de mooiste, de ontroerendste melodie, prachtig gevoelig vertolkt door Amy Schillings, maar ook de gewenste afsluiting van een Eucharistieviering voor de vrede waar uiteindelijk het recht zal zegevieren en het kwade wordt overwonnen door het goede. De donderende paukenslagen roepen op tot moed, volharding en optimisme.

Na de zegen sloot de harmonie met krachtige klanken feestelijk af met de mars “Arnhem”. Het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals o.l.v. Emmanuël Pleijers, de dames van het Gemengd Koor St. Gregorius uit Vijlen en de Oratoriumvereniging HOV uit Heerlen en de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals o.l.v. Patrick Sporken waren in buitengewone goede doen. Een samenwerking die loonde.
Uiteraard was er primair de Eucharistieviering, maar het was ook een concert en een oproep, een appèl voor de vrede. Natuurlijk is hier de mens als eerste aan zet, maar toch ook maar hopen dat Onze Lieve Heer zich niet onbetuigd zal laten.
Tekst: Jo Kern

ST. PAULUSKERK VAALS
22 oktober 2022
zondag van de VREDE
THE ARMED MAN, A MASS FOR PEACE van KARL JENKINS
Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals o.l.v. Patrick Sporken
Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals o.l.v. Emmanuël Pleijers
Leden van Gemengd Koor St. Gregorius Vijlen
Heerlense Oratoriumvereniging HOV
Soliste AMY SCHILLINGS, sopraan


(Foto's Johan Schwanen)

​​​​​​​Armed_Man_Vaals1.jpg
Armed_Man_Vaals2.jpg
Armed_Man_Vaals3.jpg
Armed_Man_Vaals4.jpg
Armed_Man_Vaals5.jpg
Armed_Man_Vaals6.jpg
Armed_Man_Vaals7.jpg
Armed_Man_Vaals8.jpg
Armed_Man_Vaals9.jpg
Armed_Man_Vaals10.jpg
Armed_Man_Vaals11.jpg
Armed_Man_Vaals12.jpg
Armed_Man_Vaals13.jpg